Politica de confidențialitate

REZERVARE PRIN TELEFON SI E-MAIL PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Noi, respectiv Societatea PITA BITE SRL, prelucrăm datele dvs. personale constând în: nume, prenume, telefon, uneori adresă de e-mail, pe care ni le-ați comunicat în vederea realizării rezervării la BISTRO GARLIC, în scopul executării obligațiilor legale instituite prin Normele din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS CoV-2 aprobate prin Ordinul nr. 966/1.809/2020.

Prelucrarea datelor personale se va face în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 (în continuare GDPR) și normelor legale naționale aplicabile, exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.
Datele vor fi prelucrate pentru o perioadă de cel mult 16 zile, după care vor fi șterse.

Datele dvs. vor fi prelucrate doar de către angajații noștri cu atribuții privind întocmirea rezervărilor sau îndeplinirea obligațiilor privind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Datele dvs. personale vor putea fi transmise autorităților publice competente, în cazul realizării unei anchete sau a unui control.
Ca si persoană vizată, ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind adresa de e-mail: bistrogarlic@gmail.com sau la adresa I.M.Klein nr. 13 Cluj-Napoca, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Data afișării, 01.06.2020.

REZERVARE PRIN TELEFON SI E-MAIL

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de rezervare a unei mese sau a întregului restaurant pentru evenimente prin telefon sau prin e-mail.

 CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Pentru a face o rezervare prin telefon sau prin e-mail avem nevoie de următoarele date cu caracter personal: nume și prenume; numărul de telefon; adresa dumneavoastră de e-mail (în cazul evenimentelor). Numărul de telefon și adresa de e-mail ne sunt necesare pentru a vă putea oferi informații asupra cererii dumneavoastră de rezervare.

 CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a vă garanta rezervarea în restaurantul nostru.
Dacă, din diverse motive, vom fi nevoiți să vă contactăm înainte de data evenimentului, vom face acest lucru pe adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care ni le-ați comunicat.
Dacă, din diverse motive, vom fi nevoiți să vă contactăm înainte de ora rezervării, vom face acest lucru prin numărul de telefon oferit. Datele dvs. sunt păstrate doar pentru ziua rezervări și sunt șterse imediat după. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.

MARKETING
Nu vă vom trimite, în scopuri de marketing, niciun fel de informații referitoare la locația noastră, decât dacă ne oferiți acordul dumneavoastră.

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră, să cereți rectificarea sau ștergerea datele respective, ori să cereți restricționarea prelucrării datelor. Dacă doriți să faceți vreuna din operațiile de mai sus, vă rugăm să ne scrieți un e-mail direct de pe adresa de e-mail folosită în corespondența cu noi.
Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: bistrogarlic@gmail.com
Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă:

http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din martie 2020 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

CCTV CLIENTI

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video (CCTV).

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Sistemul de supraveghere prin camere video pe circuit închis are scopul de a asigura securitatea pe proprietatea PITA BITE SRL și integritatea bunurilor societății și siguranța și securitatea dumneavoastră, cât și a personalului angajat. Cu toate acestea, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video există posibilitatea de a avea acces la vocea și imaginea dumneavoastră.

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Imaginile înregistrate prin sistemul CCTV sunt stocate timp de 30 de zile, după care sunt șterse în mod automat prin rescriere continuă. Prin excepție, în cazuri strict prevăzute de lege și potrivit unor proceduri speciale sunt păstrate pentru perioade mai lungi datele care surprind aparența săvârșirii unei infracțiuni sau altei fapte reprobabile, datele necesare pentru prezentarea mijloacelor de probă pentru exercitarea intereselor, drepturilor contractuale și legale și apărarea acestora în fața instanțelor/ autorităților competente.

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge, restricționa prelucrarea, porta datele dvs. cu caracter personal, de a vă opune la prelucrare, de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Accesul la imagini este strict restricționat. Au acces la imagini:
• Administratorul operatorului și firma care asigură paza (PP PROTECT SECURITY S.R.L.) doar cu acordul operatorului și atunci în situații excepționale;
• Reprezentanții instituțiilor publice, în situații excepționale, la cererea expresă scrisă și întemeiată a respectivelor instituții. Imaginile sunt stocate în sistemul IT de supraveghere video al societății. Operațiunile de ștergere sunt automatizate prin rescriere. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: bistrogarlic@gmail.com
Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa:

http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din martie 2020 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

RECRUTARE

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de recrutare pentru posturi vacante în societatea noastră.

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
În procesul de recrutare colectăm informațiile pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul documentelor dumneavoastră de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc.); aceste date personale pot include: nume și prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; adresa de email; numărul de telefon; starea civilă etc. Aceste informații ne pot parveni, spre exemplu, fie prin site-uri specializate de recrutare, fie prin documente trimise prin poștă sau email, pe adresele societății noastre, fie direct, prin documente prezentate personal.

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a examina dacă persoana dumneavoastră corespunde cerințelor noastre. Nu transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități/persoane. Datele dumneavoastră sunt păstrate doar pe durata procesului de recrutare, imediat după finalizarea acestui proces datele dumneavoastră sunt șterse.

MARKETING
Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt examinate exclusiv de personalul din cadrul departamentului de resurse umane și de managementul Bistro Garlic. Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum și rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii. În acest scop puteți să ne contactați folosind adresa utilizată în corespondența cu noi.
Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: bistrogarlic@gmail.com
Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă:

http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din martie 2020 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

FACEBOOK

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm în temeiul interesului legitim datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma Facebook.

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Prin platforma Facebook nu avem acces direct la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele excepții:
• Vă putem contacta doar dacă, în prealabil, dvs. ne-ați contactat mai întâi;
• Dacă ne dați „Like”, profilul public de Facebook devine accesibil;
• În momentul în care vă postați o fotografie și vă dați „check-in” în locația noastră, administratorii paginii pot accesa fotografia dumneavoastră;
• Dacă distribuiți o postare a noastră pe profilul dumneavoastră personal, sau dacă distribuiți o postare personală în cronologia paginii locației noastre, sau recomandați Bistro Garlic unei alte persoane, atunci administratorii paginii sunt notificați despre activitatea dumneavoastră pe pagina de facebook.

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt accesibile exclusiv administratorilor paginii. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.
MARKETING
Ocazional este posibil să folosim serviciul de promovare oferit de platforma Facebook, în condițiile stabilite de compania Facebook, pe care le puteți accesa din secțiunile „Termeni și condiții”, respectiv „Politica de confidențialitate”. Puteți oricând renunța să mai primiți mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: bistrogarlic@gmail.com
Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă:

http://www.dataprotection.ro/?page=contact

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din martie 2020 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

INSTAGRAM

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm în temeiul interesului legitim datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma INSTAGRAM.
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Prin platforma INSTAGRAM avem acces direct la următoarele dumneavoastră date cu caracter personal doar dacă, în prealabil, dvs. ați început să ne urmăriți pagina noastră de Instagram sau dacă printr-o acțiune din partea dvs. ați dat hashtag locației sau paginii noastre de Instagram.
• Datele și fotografiile pe care le distribuiți din profilul dvs.
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt publice pe platforma INSTAGRAM. Nu transmitem datele dumneavoastră către alte entități/persoane.
MARKETING
Dacă sunteți unul dintre follower-ii noștri veți avea acces la fotografiile noastre care pot avea conținut de marketing. Puteți oricând renunța să mai primiți mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: bistrogarlic@gmail.com
Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă:

 http://www.dataprotection.ro/?page=contact

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notificării este în vigoare din martie 2020 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale sau modificări privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.